ภาพบรรยากาศในงาน 11th Thailand Social Awards

22 February 2023 | TRUE ICON HALL